Känn dig alltid välkommen att höra av dig till oss om du är i behov av hjälp eller om du har någon fråga. Vårt jourtelefonnummer är 0705-808146 och där svarar vi alltid.

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112. Vid fara för liv till sjöss, sjukdom eller olycksfall i båt eller på land – ring alltid 112.

Förebyggande utryckning I din medlemsavgift ingår att vi hjälper dig även när läget inte är akut.

Om du inte vet vilken station som är närmast kan du ringa 0200-29 00 90 alternativt +46 31 761 39 99 om du befinner dig utomlands.

Alla övriga ärenden Växeln: 077-579 00 90, vardagar klockan 08.00-18.00.
Tryck 1 för att skänka en gåva
Tryck 2 för medlemsärenden
Tryck 3 för övriga ärenden

Annan kontaktinformation
Frågor om testamenten: 031-761 62 00 Presstelefon (för journalister): 031-761 40 01, 08:00-18:00

Besöksadress:
Talattagatan 24, Västra Frölunda
Skicka e-post: info@ssrs.se
Skicka brev:
Sjöräddningssällskapet,
Box 5025, 426 05 Västra Frölunda

Organisationsnummer: 857201-7179
Plusgiro: 90 05 00-0
Bankgiro: 900-5000