Du som bor öster om väg 160 med postadress Henån och på Rödbergsvägen i Henån rekommenderas att fortsätta koka det kommunala vattnet. Övriga abonnenter kan nu använda vattnet som vanligt. Ny information kommer på fredag eftermiddag.

Kokrekommendation gäller nu för ett 50-tal abonnenter Du som har postadress Henån och bor öster om väg 160 rekommenderas koka ditt vatten som ska drickas och användas i matlagning. Det gäller även för abonnenter som bor på Rödbergsvägen i Henån.Du som bor på övriga delar av Orust kan använda ditt vatten som

Ny information kommer på fredag 13/10

Provtagningar fortsätter regelmässigt varje dag och nya labbsvar förväntas på fredag 13/10.

När häver vi kokningsrekommendationer

Ett beslut om att häva kokningsrekommendationer grundas alltid på försiktighetsprincipen. Vi kräver ett flertal godkända provresultat efter varandra, och på flera platser innan vi är helt säkra. Allt för att du skall känna dig trygg och säker.