Käringöns idrottsförening nybildades 1987 efter ett uppehåll sedan andra världskriget. Föreningen tillkom ursprungligen 1923 men gick i dvala på fyrtiotalet då det rådde stor brist på aktiva utövare i föreningen. På åttiotalet hade den senaste tidens utflyttningar till ön givit ett behov av en ny, aktiv förening på ön.

KIF Käringöns IF bildades alltså 1923. Kvar från denna tid finns än idag den kombinerade verksamhets- och kassabok som fördes. Där kan man bl.a. läsa om roddartävlingar och fotbollsmatcher. Redan 1923 hade man en dröm om en mindre fotbollsplan, men i brist på en sådan användes istället Ängevik (den lilla gröna dal som går nedanför gamla skolan på ön).

Problemet då var att man fick ha en liten budget för söndersparkade fönsterrutor. På några ställen kan man läsa ”bytt ruda, 5 öre”. Efter Käringöns IF har vi haft olika idrottsföreningar på ön som bildats och utvecklats på olika sätt. Av dessa finns idag en tennisklubb, KTK, och en segelklubb, KSK, kvar. 1986 nybildades dock vår idrottsförening efter initiativ av Lars-Göran Bagge och Gunnar Karlsson.

Syftet var främst att engagera våra barn och ungdomar i olika sporter. Fotboll och bordtennis var huvudidrotterna, men även skytte och varpa blev två stora delar av föreningen. Då föreningen bildades utsågs 2 hedersmedlemmar.

Det var Eric Verner och Gösta Elander som båda var med och bildade den första idrottsföreningen på ön 1923.
Eric var en stark och vig person som bl.a genomförde prestationen att gå på händer från hamnen till utkiken! Idrottsföreningens emblem tillkom genom en tävling bland barnen på ön. Mattias Jarestam kom med förslaget om två torskar. Föreningens stora mål var att bygga en mindre fotbollsplan, en 7-manna plan.

Idag är föreningen aktiv genom boule som blivit den nya innesporten på Käringön. Dessutom förvaltar föreningen idag alla de anläggningar som man byggde upp under 80- och 90-talet. Här finns vår lilla fotbollsplan, boulebana, lek- och idrottsplats, förrådsbodar och våran klubbstuga. Nästan alla de ungdomar som växte upp på Käringön under 80-talet bor idag i Göteborg.

Självklart har de sina hjärtan kvar på ön och nyligen bildade man där en ny fotbollsförening. Syftet var väl främst att alla ”öbor” med gelikar som finns i Göteborg och som har ett intresse för idrott, skulle kunna ha en gemensam mötesplats.

Och nu finns den där, föreningen med direkt koppling till Käringön; Käringöns FC! Lika självklart var det att Käringöns företagare ställde upp och sponsrade föreningen.