Käringöns företag

Vid hamnen finns "handlarn", öns livsmedelsbutik som har öppet årets alla dagar. På ön finns också fiskaffär, gatukök, kiosk, båt- och fisketillbehör, post- och apoteksombud, kläd-, present- och prylbodar. Även konst- och tatueringsateljé och ostronbar med mera. För sjöfolk och offshore finns utbildningsföretag som håller säkerhetskurser samt sjöräddning. Florera i utbudet och kontakta oss.

Käringötrafiken

Käringötrafiken bedriver skärgårdstrafik på totalt två linjer i Orust kommun, på uppdrag av Västtrafik som även är beställare av spårvagns-, tåg-, och busstrafiken i Västra Götalandsregionen. Vintertid reser ca 10.000 personer per månad. Under sommarperioden kan i juli uppemot 50.000 personer resa med våra fartyg.

Totalt under året åkte ca 250.000 personer med Käringötrafiken 2006. En hel del gods och förnödenheter transporteras dagligen ut till Käringön och Gullholmen. Under sommartid används en särskild godsfärja för att kunna få med allt gods ut till öarna. Se vidare under fliken godstransporter. Välkommen att resa med oss 

Historik
Historik Käringötrafiken startade den 1 januari 1975 under namnet” Firma Björn Tobin”. Detta namn hade företaget till 1995. Det första fartyget hette ”Sotefjorden” som inchartrades från Gustav Karlsson i Kungshamn.

Företaget hade i november 1974 tecknat ett optionsavtal med Styrsöbolaget om köp av deras båt ”Aina” som tidigare ägdes av den välkände Charles Eriksson i Långedrag. Styrsöbolaget kunde inte lämna ifrån sig ”Aina” förrän i mars 1974, men efter en grundstötning i Asperörännan, kunde Käringötrafiken överta henne i februari 1975. Det var en delvis egensinnig båt med både för och nackdelar. Käringötrafiken använde henne till april 1983, då hon ersattes av ”Ylva” som inchartrades från Styrsöbolaget och som sedemera fick namnet ”Ylva af Käringön”.

Året därpå inköptes hon och ”Aina” blev därefter mest använd för godstransporter. 1987 inköptes ”Strömstjärna” från Norge. Detta fartyg var en kombinerad gods- och passagerarfärja och ”Aina” togs härefter ur bruk och gick till uppstyckning.. Strömsjärna såldes 1995 till ett partrederi i Helsingborg. I och med nytt tecknat avtal med vår uppdragsgivare Västtrafik som gäller från 2006 har en ny passagerarfärja ”Strömstierna” byggts vid Djupviks varv.

Fartyget levererades i januari 2007 och har nu ersatt ”Ylva af Käringön” på linjen mellan Hälleviksstrand och Käringön. Passagerarutvecklingen har stadigt ökat under verksamhetsperioden och resandet i företagets samtliga fartyg har ökat från ca 20.000 passagerare per år till idag ca 250.000 passagerare. Verksamheten idag Käringötrafiken bedriver idag skärgårdstrafik på totalt två linjer i Orust kommun, på uppdrag av Västtrafik som även är beställare av spårvagns-, tåg-, och busstrafiken i Västra Götalandsregionen.

Vintertid reser ca 10.000 personer per månad. Under sommarperioden kan i juli uppemot 50.000 personer resa med våra fartyg. Totalt under året åkte ca 250.000 personer med Käringötrafiken 2006. En hel del gods och förnödenheter transporteras dagligen ut till Käringön och Gullholmen.

Under sommartid används en särskild godsfärja för att kunna få med allt gods ut till öarna. Se vidare under fliken godstransporter. Käringötrafiken har 12 helårsanställda. Sommartid tillkommer ett antal semestervikarier. Omsättningen i rederiet är ca 15 mkr per år.

Mer info hittar du här

Prenumerera på nyheter

Anmäl dig här för Karingon.info's nyhetsbrev

Kontakta oss

Roligt att ni vill komma i kontakt med oss. Bästa och enklaste sättet är att maila oss på

E-post:
info@karingon.info eller ring oss på
Telefon: +46 (0)708-20 21 13.