VÄLKOMMEN TILL BOENDEGUIDEN FÖR KÄRINGÖN

Här hittar nyheter och samhällsinformation för helårs- och deltidboende. Vi är idag runt 80 helårsboende personer, ett hundratal deltidsboende och runt 1500 personer som sommarboende på Käringön. Här finns 26 FÖRETAG och ett tiotal FÖRENINGAR som du kan läsa om under dessa flikar. Under BOENDE hittar du uppgifter om rum och lägenheter. Information om boende och aktiviteter för turister och andra besökare har vi samlat här nedan på sidan.

 Tipsa oss gärna om nyheter! (Mail till: info@karingon.info). Välkommen!

 

Brev från Orust kommun


Hushållens avfall
Alla som har en fastighet där man bor eller bedriver verksamhet ska ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Alla abonnemang gäller hämtning året runt. I abonnemanget ingår säckar för restavfall (brännbart avfall) och en röd box för farligt avfall. Säcken för restavfall förvaras med fördel i säckställ. Finns det inget säckställ går det bra att beställa ett sådant av Fraktkedjan Väst kundtjänst.
Vi har också obligatorisk utsortering av matavfall.
Man väljer mellan att lägga matavfallet i de bruna påsar som Fraktkedjan väst tillhandahåller och sedan i kompostsäcken, som ställs i säckställ, eller så väljer man att kompostera matavfallet själv i en godkänd varmkompost.
För att få kompostera matavfallet själv måste man anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen på en blankett som finns på hemsidan Orust.se.
Orust kommuns entreprenör för hämtning av hushållsavfall är Fraktkedjan väst AB. De anlitar i sin tur underentreprenören Vbot att utföra hämtningen av hushållsavfall på Käringön. Hämtning sker enligt det hämtschema som gäller för varje fastighet. Aktuellt hämtschema finns att ladda ner på Fraktkedjans hemsida
www.fraktkedjanvast.se/sopor-slam-container. Skriv i din fastighetsbeteckning i rutan så kommer ditt eget hämtschema upp.
På Käringön hämtas avfall på tisdagar varje vecka – men det är ditt hämtschema som avgör när just du får hämtat. Sommarperioden som är från v.19-v.37 hämtas matavfall varje vecka för dom som inte har kompostering.
Farligt avfall hämtas v.15, 27 och 42 om Du har ringt Fraktkedjans kundtjänst och sagt till innan. Det går också bra att lämna farligtavfallboxen på dagen för grovsophämtning.

Om man får många gäster på sommaren kan det vara svårt att få säcken att räcka till. Då kan man enkelt beställa extrasäck. Kostnaden för hämtning av extrasäck är 99 kr. Denna placeras bredvid ordinarie säck på hämtningsdagen. Märk säcken med fastighetsbeteckning.
Det är inte tillåtet för hushållen eller verksamheter att lägga sitt hushållsavfall i gästhamnsboden.
Det är heller inte tillåtet att lägga hushållsavfall i de containrar för byggavfall som ibland står uppställda på piren vid färjeläget
Avfall med producentansvar
I Sverige finns det sedan länge lagstiftning kring producentansvar för förpackningar. Det innebär bland annat att förpackningar av metall, plast, papp/kartong och glas, samt tidningar ska tas omhand av materialbolag för att återvinna så mycket som möjligt av förpackningsmaterialet. Det är FTI – förpacknings och tidningsinsamlingen som ansvarar för insamlingen av förpackningsmaterial. På Orust har vi tio (10) mottagningsstationer för förpackningsmaterial, så kallade Återvinningsstationer. På dessa stationer kan alla privatpersoner lämna sina sorterade förpackningar.
På Käringön är underlaget för litet för FTI för att de ska kunna ha en station. Orust kommun har dock valt att tillhandahålla kärl för glas och tidningar på piren på Käringön. Dessa fraktioner hämtas med färja för omlastning till Månsemyrs återvinningscentral och sedan vidare transport till återvinning.
Det finns även möjlighet att beställa hämtning av förpackningsmaterial vid fastigheten av Fraktkedjan väst. De har en tjänst som kallas ÅV säcken och då hämtas plast, metall, kartong vid fastigheten.
Företagare får inte lämna förpackningsmaterial i FTI:s Återvinningsstationer, inte heller i de kärl kommunen tillhandahåller.
Grovsophämtning v 31
Grovsopor kan lämnas onsdagen den 2 augusti på Käringön. Då kan man som privatperson kostnadsfritt lämna in mer skrymmande avfall som till exempel solmadrasser, trädgårdsmöbler, kyl- och frys, elektronikskrot, farligt avfall mm
Gästhamnsavfall
Sopboden på piren i hamnen på Käringön är enbart till för avfall från gästhamnen. Inget annat avfall skall in i detta utrymmen.
Sopboden är försedd med kodlås som gästande båtturister får ut när de betalar sin gästhamnsavgift.
Verksamheter

Alla verksamheter som har en fastighet på Käringön ska ha ett abonnemang för hushållsavfall. Verksamheter som har avfall som inte är hushållsavfall får anlita den transportör som de själva väljer för borttransport av avfall.
Containrar som står uppställda skall vara täckta både vid uppställning och vid transport för att undvika att avfall blåser omkring eller att fåglar ger sig i avfallet och skräpar ner.
Turistavfall
Skräp på allmän platsmark ska öns föreningar ta hand om ta hand om. Kiosker, restauranger och butiker ska ta hand om avfall som uppstår av deras verksamhet.
Vänlig hälsning!
Katrin Nielsen
Miljö- och renhållningsingenjör Orust kommun Kommunstyrelseförvaltning¨
Kontakter
Om du har frågor om fakturan, abonnemang, hämtningsdagar, ÅV säcken mm ring Kundtjänst Fraktkedjan Väst : 0304-305 00.

Om du har frågor om kommunens avfallsplan, om renhållningsföreskriften eller om framtida planer, ring miljö- och renhållningsingenjör Katrin Nielsen 0304-334052.
Om du har frågor om gästhamnen, ring hamnansvarig, Andreas Sjögren 0304-334084.

Prenumerera på nyheter

Anmäl dig här för Karingon.info's nyhetsbrev

Kontakta oss

Roligt att ni vill komma i kontakt med oss. Bästa och enklaste sättet är att maila oss på

E-post:
info@karingon.info eller ring oss på
Telefon: +46 (0)708-20 21 13.